شیرینی سرا مادر 

شیرینی خشک- تر – تازه-شیرینی عروسی-کیک شکلاتی -عروس – تولد -فنجانی – شیرینی مادر لاهیجان خیابان شهید بهشتی01342227003

آدرس لاهیجان خیابان شهید بهشتی 

نبش بهشتی 10 پایین ساختمان مادر 

ساعات کاری از 10 الی 21